jkc

Jelmer Klaassen Consultancy

Tekstvak: J . K . C O N S U L T A N C Y   V O O R

 H E T   O P L O S S E N   V A N   H O R I Z O N T A L E   E N

Tekstvak: V E R T I C A L E   P R O B L E M E N

Studies

 

Jelmer Klaassen voert haalbaarheidstudies uit voor verschillende typen projecten.

Dit kunnen nieuwe afvalbewerkings-systemen of energieprojecten zijn . Maar ook ombouw of verbeteringen van bestaande systemen en processen.

·  

Een haalbaarheidstudie door J.K.Consultancy kan bestaan uit:

· Inventarisatie van de in– en output materiaal

· Beoordeling en keuze van techniek(en)

· Budgettering van investering,

· Economische haalbaarheid

· berekeningen van: W+V , werkkapitaal, rendement enz.

 

 

m

a

n

a

g

e

m

e

n

t

s

t

u

d

i

e

s

 

 

 

 

 

 

e

n

v

i

r

o

m

e

n

t

 

 

 

 

i

n

t

e

r

i

m

 

 

p

r

o

c

e

s

s

 

 

 

 

 

 

 

t

e

c

h

n

i

c

a

l